Chi tiết tin tức

|

Thông tin tổ chức nhân sự trong tháng 5 năm 2018 của HUFI

Trong tháng 5 năm 2018, Hiệu trưởng HUFI đã ký quyết định đổi tên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thành Trung tâm Quản lý chất lượng. Đồng thời Công ty dịch vụ tài chính kế toán HUFI, công ty Du lịch HUFI cũng được cấp phép hoạt động. Về công tác cán bộ, Hiệu trưởng HUFI cũng đã ký các quyết định chuyển đổi các chức danh cho Ông Lê Ngọc - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ông Dương Hoàng Kiệt - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lần lượt thành các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng. Ngoài ra, Hiệu trưởng HUFI cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo Minh - Trưởng bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm; điều động Thạc sĩ Trần Thị Minh Hà - Phó Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm sang giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực; bổ nhiệm Tiến sĩ Văn Tấn Lượng - Giảng viên khoa Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử; bổ nhiệm Thạc sĩ Bùi Văn Mười - Giảng viên Trung Tâm Thể chất - Quốc phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thể chất - Quốc phòng; bổ nhiệm Thạc sĩ Mai Hồng Công - Chuyên viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo.

Thông tin từ Phòng Tổ chức Hành chính

|

Chức năng