Chi tiết tin tức

|

Thông tin thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ tháng 11, 12 năm 2017

Trong tháng 11/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Viện Quản trị chiến lược và doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ (chuyển Tổ Giữ xe từ Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ Tạp vụ từ Phòng Quản trị thiết bị sang), đồng thời tiến hành điều động và bổ nhiệm TS. Lê Cao Thanh - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch giữ chức vụ Vện trưởng, điều động và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thoa- Đảng ủy viên, giảng viên khoa Lý luận Chính trị giữ chức vụ Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Dịch vụ.

 

Ngày 01/12/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tách Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch thành khoa Quản trị Kinh doanh và khoa Du lịch; tách khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật môi trường thành khoa Công nghệ Sinh học và khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu; tách một bộ phận của Khoa Công nghệ Thực phẩm và thành lập khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực; tách Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo thành Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên.

 

Đồng thời Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định bổ nhiệm:

 

- Ông Nguyễn Văn Ít - giảng viên khoa Du lịch giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Du lịch;

- TS. Bùi Hồng Đăng - giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Quản trị kinh doanh;

- Ông Phạm Minh Tuấn - giảng viên khoa Công nghệ Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Công nghệ Sinh học;

- Ông Phạm Văn Lộc - giảng viên khoa Công nghệ Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Sinh học; 

- TS. Nguyễn Xuân Trường - giảng viên khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu;

- TS. Trần Lệ Thu - giảng viên khoa Dinh dưỡng và ẩm thực giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực;

- Ông Phạm Thái Sơn - nguyên Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Khắc Thắng - nguyên phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo giữ chức vụ phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên;

- Bà Hoàng Thị Thoa - chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên.

Tin từ Phòng Tổ chức hành chính

|

Chức năng