Chi tiết tin tức

|

Thông tin công tác nhân sự tháng 10 năm 2018

Vào ngày 02 tháng 10 năm 2018, HUFI đã công bố các quyết định nhân sự sau:

 

  • Giao PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng - Phụ trách trường phụ trách Khoa Môi trường - Tài nguyên & Biến đổi khí hậu.

 

  • Điều động và Bổ nhiệm TS Văn Thế Thành, Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin sang giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học.

 

  • Giao TS Lư Nhật Vinh, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin.

 

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính

|

Chức năng