Chi tiết tin tức

|

Thông tin bổ nhiệm cán bộ tháng 01 năm 2019

Vào ngày 02 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng HUFI đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự sau:

 

  • Bổ nhiệm TS. Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng giữ chức vụ Phó trưởng Khoa khoa Khoa học ứng dụng.

 

  • Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Thủy, giảng viên Viện Hợp tác và Đào tạo quốc tế giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hợp tác và Đào tạo quốc tế.

  

Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính

|

Chức năng