04 Tháng 03
Học bổng tiến sĩ của Singapore năm 2019
24 Tháng 05
Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức và các bạn sinh viên về học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018. Trần Thị Hồng Nhung
27 Tháng 02
Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Oklahoma, Hoa Kỳ, 2018

Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Oklahoma, Hoa Kỳ, 2018

Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ hóa học và vật liệu của đại học Oklahoma của Hoa Kỳ năm 2018 Trần Thị Hồng Nhung
02 Tháng 02
Thông báo học bổng Đài Loan năm 2018
02 Tháng 02
Thông báo học bổng tiếng Hoa năm 2018

Chức năng