22 Tháng 09
Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học/cao đẳng trong hai năm 2014 và 2015

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học/cao đẳng trong hai năm 2014 và 2015

Thực hiện kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐH theo tiêu chuẩn Việt Nam và đánh giá ngoài tháng 12/2016, qua cổng thông tin này, kính mong Thầy/Cô có liên hệ với sinh viên đại học/cao đẳng và các khóa liên thông giúp gửi đường link dưới đây đến với sinh viên đã tốt nghiệp của Trường trong hai năm 2014 và 2015 bằng nhiều hình thức có thể để các em sinh viên phản hồi thông tin online về Ban Thư ký trước ngày 29/09/2016.

Link khảo sát online: KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

 

Một lần nữa, kính mong Thầy/Cô quan tâm hỗ trợ!

Trân trọng cảm ơn!

Dương Hoàng Kiệt
21 Tháng 03
Giới thiệu khảo sát chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng trường đại học

Giới thiệu khảo sát chất lượng theo tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng trường đại học

Theo tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, có 5 chủ đề cần phải khảo sát hàng năm: (1) Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; (2) Khảo sát sinh viên về toàn khóa học; (3) Khảo sát toàn trường về chất lượng phục vụ đào tạo; (4) Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp; và (5) Khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo.

Dương Hoàng Kiệt

Chức năng