Chi tiết tin tức

|

Thông tin tổ chức - nhân sự ngày 01/07/2017

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự như sau:

 

1. Quyết định thôi nhiệm vụ phụ trách khoa Công nghệ hóa học đối với TS Đặng Văn Sử-Phó trưởng khoa công nghệ hóa học kể từ ngày 01/7/2017.

 

2. Quyết định bổ nhiệm TS Đỗ Hữu Hoàng - Giảng viên khoa công nghệ hóa học giữ chức vụ Trưởng khoa công nghệ hóa học kể từ ngày 01/7/2017.

 

3. Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách khoa Tài chính - Kế toán cho PGS.TS Trần Phước - Phó trưởng khoa Tài chính - Kế toán kể từ ngày 01/7/2017.

 

4. Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách phòng Quản trị  - Thiết bị cho ThS Dương Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị kể từ ngày 01/8/2017.

 

5.Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Văn Thế Thành - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/7/2017.

 

6. Quyết định sáp nhập Tổ Quản trị mạng vào Trung tâm Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/7/2017.

 

7. Quyết định bổ nhiệm ThS Trần Minh Bảo - Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/7/2017.

Tin từ Phòng Tổ chức Hành chính

|

Chức năng