Chi tiết tin tức

|

Thông báo số 15/TB-CĐ về kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018

      

THÔNG BÁO

Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018

 

             Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã họp xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công đoàn cho công đoàn viên, người lao động năm học 2017 – 2018, kết quả cụ thể như sau (có danh sách đính kèm).

             Ban Chấp hành Công đoàn thông báo kết quả đến các tập thể, cá nhân. Đề nghị Tổ trưởng/tổ phó công đoàn các đơn vị phổ biến nội dung Thông báo này đến toàn thể đoàn viên, người lao động của đơn vị mình biết, các ý kiến phản hồi của tập thể, cá nhân gửi về Ban Chấp hành Công đoàn Trường (thông qua đ/c Nguyễn Văn Dung - Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục) trước ngày 20 tháng 9 năm 2018 để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng./.

File đính kèm:

- Kết quả danh xét hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể tổ công đoàn tại đây.

Kết quả danh xét hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân công đoàn viên tại đây.

Xem chi tiết thông báo số 15/TB-CĐ về kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018 tại đây./.

|

Chức năng