Chi tiết tin tức

|

Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Công đoàn HUFI "Hội thao HUFI 2018"

          Căn kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018, BCH Công đoàn xin trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Công đoàn HUFI năm 2018. Các văn bản gồm:

          1. Thông báo tổ chức Hội thao.

          2. Kế hoạch tổ chức Hội thao

          3. Điều lệ Hội thao

          Thông tin lưu ý:

           - Thời gian đăng ký: đến 17h00 ngày 18/4/2018, đính kèm mẫu đăng ký 

           - Họp bốc thăm: lúc 10h00 ngày 20/4/2018 tại TT Thể chất - Quốc phòng (thành phần: Tổ trưởng công đoàn hoặc cử 01 người đại diện của đơn vị)

           - Các đơn vị đăng ký gửi file word về địa chỉ email: bpt.cntp@gmail.com và gửi bản in có chữ ký xác nhận của Trưởng đơn vị và tổ trưởng công đoàn đến Đ/c Nguyễn Minh Trung Trung tâm Thể chất - Quốc phòng).

          Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị nghiên cứu kỹ Điều lệ thi đấu, phổ biến đầy đủ, chính xác, kịp thời đến từng công đoàn viên và người lao động trong đơn vị mình biết và tham gia Hội thao.

          Trân trọng./. 

 

TM BCH Công đoàn

Phó Chủ tịch  

Lê Hoàng Vũ 

|

Chức năng