Chi tiết tin tức

|

Kế hoạch số 30/KH-CĐ về việc bình xét danh hiệu bình xét danh hiệu “Gương sáng đảng viên” và tham gia Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên dương “Gương sáng Đảng viên” năm 2019

|

Chức năng