Chi tiết tin tức

|

Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 – 2019

        Theo kế hoạch số 752/KH-DCT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 – 2019 (file đính kèm), Trung tâm Quản lý chất lượng sẽ tiến hành đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 như sau:

- Thời gian thực hiện: 05/11/2018 – 18/11/2018;

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy đang học tại Trường;

- Hình thức: khảo sát online, sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên trang http://sinhvien.hufi.edu.vn/, đăng nhập vào hệ thống và trả lời các câu hỏi trên phiếu khảo sát theo hướng dẫn.

|

Chức năng