16 Tháng 08
Các trường đại học VN qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus

Các trường đại học VN qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus

Công bố các công trình nghiên cứu ở tầm quốc tế luôn là chủ đề gây chú ý trong mấy năm gần đây đối với toàn xã hội. Như đầu năm nay, qua việc dư luận xã hội trong nước sục sôi vì chuyện bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư không có bài báo ISI/SCOPUS (1) mới thấy việc công bố quốc tế không còn là mối quan tâm riêng của các nhà khoa học trong giới khoa bảng. Thái Doãn Thanh
13 Tháng 08
Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hòa trong niềm vui cả nước chuẩn bị chào mừng 73 năm cách mạng tháng tám thành công, quốc khánh 2 - 9 và đón chào năm học mới 2018 – 2019. Thái Doãn Thanh
25 Tháng 07
Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức, sinh viên học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019 Trần Thị Hồng Nhung

Văn bản mới

Chức năng