29 Tháng 09
Báo cáo Tương lai kinh tế số Việt Nam: Hướng đến năm 2030 và 2045

Báo cáo Tương lai kinh tế số Việt Nam: Hướng đến năm 2030 và 2045

Báo cáo Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam dưới đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. CSIRO và Bộ Khoa học Công nghệ là đồng tác giả của báo cáo này. Một số kết quả ban đầu của dự án đã được trình bày tại hội thảo chuyên đề về Các xu thế chủ đạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2018 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Công nghiệp 4.0 do Ủy ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ Việt Nam đồng tổ chức. Thái Doãn Thanh
29 Tháng 09
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(ĐCSVN) – Ngày 27/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thái Doãn Thanh

Chức năng