10 Tháng 05
Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018, của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018, của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt trên thành tích học tập , giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập nghiên cứu, và phát triển chuyên môn.

Thái Doãn Thanh
06 Tháng 05
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thái Doãn Thanh

Chức năng