12 Tháng 04
Giới thiệu về Tạp chí khoa học công nghệ & thực phẩm

Giới thiệu về Tạp chí khoa học công nghệ & thực phẩm

Tạp chí Khoa học công nghệ & Thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 435/GP-BTTTT ngày 23 tháng 10 năm 2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8132. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 3 tháng/01 kỳ; khuôn khổ: 19 cm x 27 cm.

Quản Trị

Chức năng