22 Tháng 12
Thông báo tổ chức lớp Yoga 2017-2018
22 Tháng 12
Chúc mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2017

Chúc mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2017

22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Nguyễn Văn Dung

Văn bản mới

Chức năng