14 Tháng 11
Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu/tháng

Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu/tháng

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm). Trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thái Doãn Thanh
05 Tháng 05
Lễ khai mạc hội thao HUFI năm 2017
03 Tháng 05
Thông báo du lịch hè 2017.

Thông báo du lịch hè 2017.

Đinh Thị Hiền Hòa

Chức năng