08 Tháng 12
Kết quả hội thao truyền thống Khối Công đoàn các Trường chuyên nghiệp TP.HCM năm 2016.

Kết quả hội thao truyền thống Khối Công đoàn các Trường chuyên nghiệp TP.HCM năm 2016.

Kết quả của đoàn vận động viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh đã giành được:

+ Hạng ba cờ tướng đồng đội nam gồm các vận động viên: Trần Đức - Khoa CNTT; Tán Văn Hậu - Khoa CNHH và Châu Ngọc Phúc – Phòng QT-TB.

+ Đội bóng chuyền nam đạt Giải phong cách.

Đinh Thị Hiền Hòa
07 Tháng 11
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn Khối trường đào tạo năm học 2015-2016.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tổng kết công tác công đoàn Khối trường đào tạo năm học 2015-2016.

Ngày 22/10/2016 tại Thành phố Cần Thơ, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn Khối trường đào tạo năm học 2015 - 2016.

Đinh Thị Hiền Hòa

Chức năng