02 Tháng 03
Học bổng của Đại học Công nghệ Tallnin, Estonia, 2017

Học bổng của Đại học Công nghệ Tallnin, Estonia, 2017

Học bổng thạc sĩ của đại học công nghệ Tallnin, Estonia, 2017

Thái Doãn Thanh
01 Tháng 03
Học bổng của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ, 2017

Học bổng của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ, 2017

Học bổng nghiên cứu sinh ưu tú của Viện công nghệ liên bang Thụy Sỹ, 2017

Thái Doãn Thanh
01 Tháng 03
Học bổng của Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia, Phần Lan, 2017

Học bổng của Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia, Phần Lan, 2017

Học bổng thạc sỹ của Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia, Phần Lan, 2017

Thái Doãn Thanh
01 Tháng 03
Học bổng tiến sĩ của Đại học Thương mại, Thái Lan, 2017

Học bổng tiến sĩ của Đại học Thương mại, Thái Lan, 2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức Học bổng tiến sĩ kinh tế của Đại học Thương mại, Thái Lan, 2017

Nhập học vào mùa thu, 2017

Hạn chót nộp hồ sơ ngày 5 tháng 5 năm 2017

 

Thái Doãn Thanh

Chức năng