24 Tháng 05
Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức và các bạn sinh viên về học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018. Trần Thị Hồng Nhung
23 Tháng 05
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn chi tiết quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Dương Hoàng Kiệt
11 Tháng 04
Thông báo học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Shenzhen, Trung Quốc, 2018

Thông báo học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Shenzhen, Trung Quốc, 2018

Thông báo học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Shenzhen, Trung Quốc, 2018 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức về học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Shenzhen, Trung Quốc, 2018 với các thông tin cụ thể như sau: 1. Ngành có học bổng: - Economic Theory; - Optical Engineering; - Information and Communication Engineering. 2. Điều kiện: Tốt nghiệp thạc sỹ (dưới 40 tuổi) 3. Quyền lợi : Nghiên cứu sinh trúng tuyển sẽ được nhận học bổng toàn phần bao gồm sinh hoạt phí + học phí + bảo hiểm y tế. 4. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ online. 5. Hạn nộp: Hạn chót đến hết ngày 27/04/2018. 6. Liên hệ: Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Phòng C311 (cô Nhung), ĐT: (08) 8 3816 1673 ext. 123. Trần Thị Hồng Nhung
07 Tháng 04
Thông tin tuyển sinh năm 2018 của HUFI

Văn bản mới

Chức năng