13 Tháng 08
Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hòa trong niềm vui cả nước chuẩn bị chào mừng 73 năm cách mạng tháng tám thành công, quốc khánh 2 - 9 và đón chào năm học mới 2018 – 2019. Thái Doãn Thanh
25 Tháng 07
Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức, sinh viên học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019 Trần Thị Hồng Nhung
24 Tháng 05
Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức và các bạn sinh viên về học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018. Trần Thị Hồng Nhung

Chức năng