13 Tháng 08
Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hòa trong niềm vui cả nước chuẩn bị chào mừng 73 năm cách mạng tháng tám thành công, quốc khánh 2 - 9 và đón chào năm học mới 2018 – 2019. Thái Doãn Thanh
25 Tháng 07
Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Thông báo về học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức, sinh viên học bổng Master/PhD/Combined của Korea University, Hàn Quốc, 2019 Trần Thị Hồng Nhung
24 Tháng 05
Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức và các bạn sinh viên về học bổng của trường Japan Women’s University, Nhật Bản, 2018. Trần Thị Hồng Nhung
23 Tháng 05
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn chi tiết quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Dương Hoàng Kiệt

Chức năng