20 Tháng 10
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2016

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2016

Vietnam Foodexpo thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là Triển lãm duy nhất do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức trong ngành thực phẩm và đồ uống. Đây đồng thời là Triển lãm lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Thái Doãn Thanh
20 Tháng 10
Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam

Thái Doãn Thanh

Chức năng