Chi tiết tin tức

|

Công chức, viên chức và người lao động được của HUFI nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương (cơ bản) trong những trường hợp nào?

Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những trường hợp sau:

1. Nghỉ lễ, tết:

-       Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

-       Tết Âm lịch: Theo thông báo hàng năm của Trường;

-       Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

-       Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

-       Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

-       Ngày Giỗ Tổ Hùng vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ bù, thời gian nghỉ bù sẽ được nhà trường thông báo.

2. Nghỉ việc riêng: Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

-       Kết hôn, nghỉ 03 ngày;

-       Con kết hôn, nghỉ 01 ngày;

-       Bố mẹ, (bên chồng hoặc bên vợ) chết; vợ, chồng hoặc con chết, nghỉ 03 ngày.

Viên chức và người lao động nghỉ việc riêng phải làm đơn (theo mẫu) được sự đồng ý của Trưởng đơn vị, sau đó gửi phòng Tổ chức Hành chính trước ít nhất 03 ngày làm việc. Trường hợp nghỉ do tang chế, viên chức và người lao động chỉ cần báo cho lãnh đạo hoặc Tổ trưởng công đoàn đơn vị và phòng Tổ chức Hành chính biết.

|

Chức năng